خدمات ساخت کلیپ و تیزر توسط گروه عکاسی افق و محسن یزدان دوست انجام میشود .